HỌC PHÍ
I. PHÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Phí đăng ký nhập học: 3.153.000 vnd/học sinh

2. Phí cơ sở vật chất hàng năm: 3.153.000 vnd/năm

 • Phí đăng ký nhập học chỉ thu một lần duy nhất đối với mỗi học sinh mới.
 • Phí đăng ký nhập học và cơ sở vật chất không hoàn trả lại khi học sinh thôi học
 • Phí cơ sở vật chất đóng hàng năm tính từ tháng nhập học.
II. HỌC PHÍ (Áp dụng từ tháng 08/2017 - tháng 05/2018, học phí tính từ Thứ 2 đến 11h00 Thứ 7)

KHỐI

HỌC PHÍ THÁNG

TIỀN ĂN THÁNG

HỌC PHÍ 2 QUÝ (6 tháng)
(Giảm 3% học phí)

HỌC PHÍ 3 QUÝ (9 tháng)
(Giảm 5% học phí)

Nhà trẻ (12-18 tháng)

6.000.000

1.200.000

34.920.000

51.300.000

Nhà trẻ (19-36 tháng)

4.960.000

1.200.000

19.206.000

28.215.000

Mẫu Giáo

4.860.000

1.200.000

18.042.000

26.505.000

 • Thời gian thu phí: Từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.
 • Giảm 3% học phí nếu đóng 1 lần 6 tháng (Đóng phí & nhập học trước ngày: 30/11/2017). 
 • Giảm 5% học phí nếu đóng 1 lần 9 tháng (Đóng phí & nhập học trước ngày: 30/09/2017). 
 • Giảm 10% học phí nếu đóng 1 lần 24 tháng (Đóng phí & nhập học trước ngày: 30/09/2017)
III. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC

1. Phí đồng phục:

 • Đồng phục đi học: 231.000 vnd/bộ
 • Đồng phục bơi nam: 198.000 vnd/bộ
 • Đồng phục bơi nữ: 176.000 vnd/ bộ
 • Quần đồng phục thể dục: 44.000 vnd/cái
 • Balo đeo: 140.000 vnd/cái
 • Balo kéo: 264.000 vnd/cái
 • Nón: 65.000 vnd/ cái

2. Phí giáo trình & tập vở

HÌNH THỨC

GIÁO TRÌNH

ĐỘ TUỔI

GIÁ BÁN

Chương trình tiếng Anh chính khóa

Crickets Nursery

18 - 36 tháng

179.000 vnd

Crickets 1 Student Book

3 - 4 tuổi

179.000 vnd

Crickets 1 Practice Book

96.000 vnd

Crickets 2 Student Book

4 - 5 tuổi

179.000 vnd

Crickets 2 Practice Book

96.000 vnd

Crickets 3 Student Book

5 - 6 tuổi

179.000 vnd

Crickets 3 Practice Book

96.000 vnd

 

3. Phí giữ trẻ ngoài giờ:

HÌNH THỨC

TUẦN

PHÁT SINH ĐỘT XUẤT THEO NGÀY

Happy Saturday

100.000 vnd

150.000 vnd

Afterschool (từ 17:00 – 18:00 hàng ngày)

150.000 vnd

40.000 vnd

 

4. Các lớp ngoại khóa

LỚP

PHÍ THÁNG

Happy 6

300.000 vnd/tháng

IV. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
 • Phụ huynh có 2 con trở lên đăng kí học cùng Hệ thống Abi quốc tế được miễn lệ phí đăng kí nhập học và giảm 5% học phí cho bé thứ 2, giảm 10% học phí cho bé thứ 3 trở đi.
V. HOÀN TRẢ VÀ BẢO LƯU HỌC PHÍ

1. Hoàn trả phí
a. Hoàn trả học phí

 • Học phí đóng từ 6 tháng trở xuống không được hoàn trả.
 • Học phí đóng từ 6 tháng trở lên được hoàn 80% số tiền thực tế đã đóng khi thôi học. Thời gian hoàn học phí trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thông báo nghỉ học của Ban Giám Hiệu nhà trường.
 • Đối với học sinh đăng ký lớp học ngày thứ 7 sẽ được hoàn tiền học phí khi nhà trường không tổ chức lớp học hoặc nghỉ học có phép và có báo với nhân viên tuyển sinh trước ngày thứ 5 hàng tuần

b. Hoàn trả tiền ăn

 • Học sinh nghỉ liên tiếp 3 ngày có phép sẽ được hoàn tiền ăn vào cuối tháng (55.000vnđ/ngày) và được trừ vào tiền ăn của tháng tiếp theo.

2. Bảo lưu phí

 • Tiền học phí bảo lưu là khoản tiền đã đóng cho các tháng còn lại. Học sinh nghỉ học giữa tháng được bảo lưu 1/2 số tiền còn lại của tháng đó.
 • Khi học sinh đi học lại, nếu chính sách học phí, xe đưa rước có thay đổi thì học sinh phải đóng thêm phần chênh lệch.
Chuyên mục khác
Sự kiện nổi bật